O mediach z pomocą mediów - podsumowanie konferencji i konkursu


O mediach z pomocą mediów  - podsumowanie konferencji

 Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji. Był to temat konferencji pod hasłem „O mediach - z pomocą mediów”, która zawierała różne ujęcia zagadnień dotyczących spojrzenia na stare i nowe media oraz nowe technologie jako narzędzia, wspomagające nas w uczeniu się  i kształtowaniu obrazu otaczającej nas rzeczywistości. Wystąpienia zaproponowane na konferencji zgodne były z zapotrzebowaniami jakie zgłaszali nauczyciele podczas szkoleń i spotkań dotyczących wykorzystywania mediów.  Wśród poruszanych tematów  ważne były m.in. wystąpienia przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń praktycznie pracujących z mediami.


Koordynator warsztatów dla nauczycieli Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz Filmoteki Narodowej - Paulina Haratyk, w temacie „Jak i po co pracować z młodzieżą oraz filmem i nowymi  mediami?” — przedstawiła  etapy tworzenia się świadomości o potrzebie wsparcia dla uczniów i nauczycieli w rozumieniu bardzo zmiennego na przełomie wieków świata mediów. Środowiska zarówno audiowizualnego jak i cyfrowego, wymagającego  stworzenia obszaru  mądrego wyboru, aby uczniowie rozumieli zasady ich tworzenia i przekazu.
Temat  „Prawda i fałsz – czyli jak działa informacja w mediach” —  Beaty Biel,  redaktora Grupy informacyjnej TVN to nieznany obszar rozpoznawania  informacji prawdziwej i fałszywej tzw. Fake News-ów oraz budowania świadomości, w jakim stopniu informacja może być manipulacją. Wskazała ciekawe formy pracy z uczniami, aby zarówno nauczyciele jak i uczniowie nie gubili się w jej zrozumieniu. Zwróciła uwagę na konieczność pracy z dorosłymi (rodzicami), na potrzebę wspomagania odpowiedzialnego korzystania z informacji i jej udostępniania – wskazując źródła i miejsca edukacji dostępnej dla każdego. „Nowe obszary edukacji medialnej — otwarte zasoby edukacyjne, a prawo autorskie” (Izabeli Rudnickiej, nauczyciela konsultanta OEIiZK w Warszawie) stanowiły przegląd aktualnych teorii, przykładów działań, określających modele edukacji włączającej najnowsze technologie do metod pracy w nowych obszarach edukacji medialnej z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych i zasad prawa autorskiego. 
Marek Łużyński (NHEF), koordynator projektu nowe horyzonty edukacji filmowej przedstawił praktyczny obraz realizacji programu edukacji filmowej - jego cele,  metody realizacji, zmieniający się obszar działania jego adresaci oraz zachowany status  edukacji medialnej, programu zgodnego z podstawą programową.  Zaprezentowane przez Dorotę Janczak, nauczyciela konsultanta OEIiZK w Warszawie, eksperta edukacji wczesnoszkolnej  „Różne formy medialne — od kultury obrazkowej po edukację filmową” — to piękna opowieść, w jaki sposób uczeń przechodząc kolejne etapy edukacji medialnej przechodzi stopnie wtajemniczenia do tworzonego filmu z wykorzystaniem różnych form pracy i narzędzi. 
 „Film i nowe media w bibliotece szkolnej”— Agnieszki Halickiej bibliotekarza Zespołu Szkół  to  nie tylko przykład dobrej praktyki zastosowania mediów, to także zainteresowanie tematem nowego spojrzenia na bibliotekę i jej rolę w edukacji medialnej zmiany metod pracy z najnowszymi mediami.  „Film w szkole – dobre praktyki” — Wojciecha Nomejko, to relacja z etapów nauki i efektów pracy szkoły, która do swojego profilu wprowadziła także naukę form dziennikarskich zawierających także elementy pracy z filmem. 
Nowe obszary, przestrzeń jej oddziaływania (akcje, projekty, konkursy) w kontekście edukacji medialnej - są tu punktem odniesienia do codziennych praktyk nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów i ekspertów, aby wspierać praktyczne realizacje w szkole i poza szkołą. Konferencję zakończyliśmy podsumowaniem konkursu filmowego Zrób-My Nasz-Film, którego najlepsze prace zostały nagrodzone. Wśród zgłoszonych prac najlepsze okazały się  filmy: w kategorii Szkoły ponadpodstawowe „HISTORIE DALEKIE I BLISKIE”  pierwsze miejsce film „Adam”, wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz drugie, filmowi „Rurki z Wiatraka” CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, natomiast w kategorii Szkoły podstawowe „OPOWIEDZ TO SAM” – film  „Ballada o mojej ulicy”, wykonanej przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73, im. Stefana Batorego w Warszawie. 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować wszystkim Patronom  - Honorowym, Merytorycznym i Medialnym oraz Sponsorom za szczególne wsparcie podczas trwania Konkursu Filmowego Zrób-My Nasz-Film, oraz jego podsumowanie  podczas konferencji.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za  aktywny udział w projekcie, uczestnikom konferencji za propozycje potrzeb edukacyjnych do realizacji w przyszłości, a także chęć udziału w kolejnej edycji konkursu i konferencji. 

Fragmenty materiałów związanych z prezentacją konferencji 

Nowe obszary edukacji medialnej - prezentacja
Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne (raport)

         Galeria zdjęć z konferencji wręczenia nagródINNE CIEKAWE PROPOZYCJE I PROJEKTY

CZYM SĄ FILMOWE PROJEKTY SZKOLNE?

Filmowe projekty szkolne składają się z blisko 50-ciu mikroblogów nauczycielek, nauczycieli i animatorek z całej Polski, zajmujących się edukacją filmową i medialną dzieci i młodzieży. Autorzy opisują realizowane przez siebie projekty – od pomysłu, poprzez poszczególne etapy ich realizacji (wraz z napotkanymi po drodze problemami i zaskoczeniami), aż do ich podsumowań oraz rad dla wszystkich zajmujących się edukowaniem na temat filmu i mediów.
Strona jest unikalnym zbiorem pomysłów na zajęcia filmowo-medialne: inspiracji,  scenariuszy, drogowskazów i rad. Znajdują się na niej projekty kółek i warsztatów filmowych, zajęć skupionych wokół realizacji filmu, w tym różnorodnych etiud o szkole. Są one przeznaczone dla dzieci w wieku od przedszkolnego, aż po szkołę ponadgimnazjalną, grup od kilku do kilkudziesięciu osób. Dotyczą zarówno zajęć pozalekcyjnych, jak i włączających film w obręb lekcji, realizowanych w szkolne oraz różnorodnych instytucjach kultury i placówkach.
Filmowe Projekty Szkolne są efektem 3-letniej pracy uczestniczek i uczestników Akademii Nowe Horyzonty – zaawansowanego kursu praktyki filmowej dla nauczycieli i edukatorów, organizowanego przez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.Akademia - Filmowe Projekty Szkolne Akademii Nowe Horyzonty

Popularne posty z tego bloga

Archiwum Konkursu