II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”II edycja Konkursu 

zapraszamy 

Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”
pod hasłem "100 lat niepodległej Polski"

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film, pod hasłem „100 lat niepodległej Polski” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.


Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska lokalnego, również historie prywatne  opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc, znanych społeczności lub historii obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych,  opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.
Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionu. Ciekawe historie  zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd innym  problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca.Cele Konkursu, to m.in.:
  1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu, który przedstawia historie związane z ludźmi, miejscami w których żyją, wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku lokalnym, bliskim szkole.
  2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  3. Rozwijanie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych.
  4. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0, etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej. 
  5. Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej i własnej interpretacji poznanej historii.

Filmy zgłoszone w konkursie  zaprezentują „małe ojczyzny”, jako źródło wspólnych lub pojedynczych historii, w kontekście zmieniających się losów ludzi, regionów, kraju.

Konkurs będzie odbywać się w terminie
od 11 listopada 2018 roku (ogłoszenie) do 15 marca 2019 roku (dostarczenie prac)


 Zgłoszenia do konkursu do 21 grudnia 2018 roku
 Przesyłanie prac  konkursowych do 15 marca 2019 roku

  W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę.


Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wydrukować, wypełnić go i wysłać na adres poniżej:

Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2018 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie.

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna


Ewentualne pytania można przesyłać na kontakty e-mail:Warsztaty, warsztaty...


Dla nauczycieli szkół warszawskich -  szczególna oferta warsztatowa

Do 4 stycznia trwa nabór na bezpłatne Warsztaty Filmowe dla nauczycieli
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty razem z WCIES i Muzeum Pragi zaprasza warszawskich nauczycieli wszystkich poziomów edukacji na ekspresowe warsztaty z podstaw filmowania.

Podczas 5-dniowego kursu w styczniu 2019 r. uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia filmów pod okiem ekspertów i dokumentalistów Mateja Bobrika oraz Teresy Czepiec. W rekrutacji na warsztaty brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Nauczyciele skupią się na ćwiczeniach praktycznych, bo to one, a nie sucha wiedza teoretyczna, najlepiej uczą filmowania. Zajęcia poprowadzą czynni filmowcy i doświadczeni edukatorzy Akademii Nowe Horyzonty.


Warsztaty odbędą się w dniach 28.01-01.02.2019 (ferie zimowe) w godzinach 10:00-18:00 w Muzeum Pragi - Oddziale Muzeum Warszawy (ul. Targowa 50/52). Kurs to łącznie 40 godzin zajęć. Udział w kursie warszawskich nauczycieli finansuje WCIES.
Współorganizatorem projektu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jego partnerem jest Muzeum Pragi - Oddział Muzeum Warszawy.
Więcej informacji i formularz rekrutacyjny na www.nhef.pl – zakładka warsztaty filmowe.PATRONATY
Popularne posty z tego bloga

Konferencja "Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury"

O mediach z pomocą mediów - podsumowanie konferencji