IV Edycja Konkursu Zrób-my Nasz-Film "Historie zapisane w obrazie"


Szanowni Państwo,

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na Konferencję podsumowującą. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się tylko w formie on-line 16.03.2021 w godzinach 10.30 - 13.30  Konferencja będzie dostępna na kanale You Tube, w linku przesłanym do uczestników Konkursu. Nie ma potrzeby rejestracji ani logowania. Link ten będzie aktywny w  godzinach trwania konferencji czyli 10.30 -13.30. Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności.

 Pozdrawiamy wszystkich Państwa i oczekujemy na spotkaniu we wtorek. 

Izabela Rudnicka, w imieniu Zespołu organizującego konkurs i konferencję

 

Poniżej relacja z konferencji podsumowującej Konkurs.

 

 

Ogłoszenie wyników - Konkurs Zrób-My Nasz- Film


Dziękujemy wszystkim szkołom biorącym udział w tegorocznej edycji za wykonanie projektu filmowego, często zaangażowanie całych środowisk w organizację, a przede wszystkim za włożoną olbrzymią pracę. Była szczególna, pod wieloma względami:

organizacyjnym – w  tak trudnej sytuacji zdołaliście Państwo zmobilizować uczniów do aktywności pozaszkolnej, wymagającej  specyficznej pracy projektowej

twórczym – zmotywowania uczniów do poruszenia wyobraźni, której efektem były liczne, inspirujące pomysły, interpretacje możliwe do realizacji indywidualnych, także środowiskowych projektów

odkrywczym  poruszającym z jednej strony niełatwe tematy, wymagające przemyśleń,  a jednocześnie włączającym do swoich prac elementy edukacji przez zabawę – co szczególnie dobrze odbierane jest w sytuacjach wyjątkowo trudnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 Organizatorzy

 

IV edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE” 2020 - 2021

 

IV edycja konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”, zorganizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, kierowana była do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Patronat honorowy nad konkursem objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ostatnia edycja konkursu obejmowała okres od 12 października 2020 roku do 28 lutego 2021.

Konkurs obejmował dwie kategorie:

·       dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz”,

·       dla szkół ponadpodstawowych „Obrazy, miejsca, powroty” - filmowy dokument czasów.

Celem konkursu było zainspirowanie uczniów do tworzenia własnych opowieści, „filmowych portretów” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs miał być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi, takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.  

 

     Zgłoszenia nadeszły  z 40 szkół – podstawowych, ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych). Prace dostarczyły 32 szkoły, do finału dotarło 25, z czego nagrodzono 13 szkół. Grupy uczniów zgłoszonych do konkursu pracowały nad swoimi projektami od 12 października 2020 roku do 28 lutego 2021.

W tegorocznej edycji odbywającej się w trakcie edukacji zdalnej, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na włożoną olbrzymią pracę uczniów, nauczycieli, także często wspierających ich rodziców. Wykonanie projektu filmowego wymagało często zaangażowania całych środowisk, bez względu na wielkość projektu i grupy. Uczestnictwo w konkursie w znacznym stopniu zaktywizowało uczniów i nauczycieli, wyostrzyło spojrzenie na wartości towarzyszące powstawaniu filmu – realizowane z wykorzystaniem metod, których aktualność uwidoczniła się w warunkach pracy zdalnej. Nowego znaczenia i szczególnego wydźwięku nabrały pojęcia: uczenie się przez tworzenie, kreatywne myślenie, praca w grupie.

16 marca 2021 roku w siedzibie Ośrodka odbyła się konferencja podsumowująca konkurs  przygotowana w wersji online. W spotkaniu wzięły udział szkoły, które zgłosiły się do konkursu, nie tylko nagrodzeni, ale także ci, którzy prace nadesłali i nie zostali wyróżnieni. Byli obecni rodzice, opiekunowie, koledzy i koleżanki ze szkół, a także przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych tworzeniem filmowych opowieści.


Spotkanie rozpoczął dr Jan Aleksander Wierzbicki – dyrektor OEIiZK w Warszawie, który podkreślił wartościowe wykorzystywanie nowych technologii i mediów we wspólnym działaniu edukacyjnym. Zwrócił uwagę, jak ważne jest przygotowanie do pracy w zespole, dzięki której zdobywanie przez uczniów cyfrowych umiejętności w ciekawy i mądry sposób jest szczególnie istotne w osobistym rozwoju każdego z nich.

Następnie wystąpili  przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń ogólnopolskich, współpracujących z nami podczas kolejnych edycji konkursu (Fundacji Nowoczesna Polska, Stowarzyszenia Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Filmoteka Szkolna – Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego), które zapewniały wsparcie uczestników w zakresie edukacji medialnej i filmowej, zarówno podczas trwania konkursu filmowego, jak też po jego zakończeniu.

Ilona Siwak z Fundacji Nowoczesna Polska, specjalista ds. wydawniczych i promocyjnych biblioteki Wolne Lektury w wystąpieniu „Narracje literackie, narracje filmowe, czyli jak budujemy opowieści słowem i obrazem” wprowadziła uczestników konferencji w podstawy „rozmów o literaturze i filmie”.

Justyna Dominiak - specjalista ds. edukacji filmowej z Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, w wystąpieniu „Dojrzewanie w kinie – edukacja filmowa online” przybliżyła zmiany form przekazu i metod, dostosowane do bieżącej sytuacji uczniów i nauczycieli, ich rolę i znaczenie w uzupełnieniu podstawowej oferty edukacyjnej.

Agata Sotomskiej, kierownik działu edukacji filmowej z Filmoteki Szkolnej – Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego dokonała przeglądu propozycji edukacyjnych wspierających nauczycieli w pracy z uczniami, realizowanych przez Filmotekę.

 

Podsumowania konkursu dokonały przedstawicielki organizatora – Elżbieta Pryłowska-Nowak oraz Izabela Rudnicka – przewodnicząca jury konkursu. Przypomniały one główne cele projektu filmowego, przedstawiły laureatów, podając uzasadnienie oceny prac konkursowych. 

 


 Kategoria szkoły podstawowe – „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz”

Jury konkursu przyznało nagrodę specjalną dla pracy „Pamiętniki z warszawskiej Chomiczówki”, wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie, jako szczególnie wyróżniającej się formy filmowej.

I miejsce – „Warszawa - moja rodzinna historia”, praca wykonana przez ucznia Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

II miejsce – „Wizyta w przeszłości”, film przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie

III miejsce – „Historia Pomnika Orła”, praca wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Gabriela Narutowicza z Czosnowa.

Wyróżnienia otrzymały następujące prace:

·       „W twarz ci tego nie powiem”, film przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego  w Warszawie,

·       „Sen o Mławie”, film wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie,

·       „Prostyńskie opowieści”, praca przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni,

·       „Historia pewnego posagu…”, film wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.

Kategoria szkoły ponadpodstawowe – „Obrazy, miejsca, powroty” - filmowy dokument czasów”

I miejsce – film „Niemy świadek historii”, wykonany przez uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefosławiu.

II miejsce – praca „Pułtuskie historie”, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

III miejsce – film „Kościół św. Wojciecha świątynia, której nie znamy”, wykonany przez uczniów Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.

Wyróżnienia otrzymały następujące prace:

·       „Ocalić od zapomnienia”, film wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu,

·       „Człowiek Renesansu – Tadeusz Korzybski”, film przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.

Wszystkim uczestnikom - szkołom, nauczycielom i uczniom – wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację własnych projektów, gratulujemy wytrwałości w ich realizacji.

 

Dziękujemy wspierającym konkurs patronom, partnerom, sponsorom oraz osobom i instytucjom zaangażowanym w jego organizację, a także wszystkim, którzy promowali konkurs na swoich stronach internetowych i podczas konferencji, udzielili wparcia medialnego, rzeczowego (niezwykle ważnego przy nagradzaniu uczniów).

Szczególne podziękowania należą się tegorocznemu zespołowi jury konkursu, pracującemu nad oceną prac, wszystkim kolegom i koleżankom, wspomagającym realizacje kolejnych etapów i podsumowanie całości projektu. 

Całość podsumowania konkursu transmitowana była na żywo, z ponad 80 uczestnikami online. Podczas konferencji podsumowującej pokazywaliśmy dłuższe fragmenty nagrodzonych filmów pierwszych miejsc oraz wybrane filmów wyróżnionych, w odpowiednich grupach wiekowych i tematycznych.

 


  

Protokół podsumowania konkursu
IV edycja Zrób-My Nasz-Film

 

Ważna wiadomość dla uczestników
IV Edycji konkursu filmowego dodatkowe formy przekazania prac

W związku z coraz trudniejszą sytuacją (m.in. pogodową) związaną z dostarczeniem przesyłek, chcemy Państwu pomóc w przekazaniu prac konkursowych. 

Poza dotychczasowym sposobem przekazania prac i niezbędnej dokumentacji (wysłanie tradycyjną pocztą) umożliwiamy przesłanie przez Państwa prac-filmów (w formie elektronicznej) z wykorzystaniem własnych dysków wirtualnych (np. Google, OneDrive) udostępnienie zapisanych prac lub przekaz WeTransfer.

W liście do nas, prosimy zamieścić link do udostępnionego nam folderu/pracy lub transferu oraz zeskanowaną dokumentację w załącznikach: adres konkursu zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl  lub bezpośrednio  izabela.rudnicka@oeiizk.waw.pl

 

Termin oddania prac do 17 lutego 2021 -  ogłoszenia wyników przesunięty do końca lutego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych filmem i jego tworzeniem...

do IV edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. 

Ze względu na zmiany w organizacji pracy szkół, zmiany kontaktu ze szkołą (związane z COVID) chcielibyśmy Państwa wspomóc w uproszczeniu formy pracy z uczniami z wykorzystaniem umiejętności zdobytych podczas pracy online.  Zaplanowaliśmy warsztaty dla nauczycieli uczestniczących w konkursie. Ponadto, dołączone do realizacji kontakty w formie  elektronicznej zwiększą poczucie bezpieczeństwa, także dla rodziców.

Uczymy się współpracować w życiu realnym i online – warto nasze doświadczenia szkolne i nie tylko, spróbować wykorzystać w konkretnym działaniu… Wasza praca może być sposobem na zapis nieszablonowych przeżyć czasu zmiennej rzeczywistości ostatnich lat. Pomysłem, na ciekawe przemyślenia - w jaki sposób pokazać piękne fragmenty kultury i ludzi Mazowsza, uzupełnione o rejestrację zdarzeń, obrazy współczesnych zmian.

Na warsztatach 2 warsztatach/webinariach (w styczniu – m.in. ferie) przygotowaliśmy wsparcie online  dla nauczycieli - będziemy proponowali  formy pracy z dziećmi z wykorzystaniem  możliwości pracy zdalnej. 

Zgodnie z zapowiedzią, wszystkich nauczycieli, którzy zgłosili zespoły do konkursu, zapraszamy  na warsztaty online powiązane z konkursem Projektujemy i realizujemy własną historię. Montaż materiału filmowego
Odbędą się one  dwóch terminach:  podczas  drugiego tygodnia ferii (11.01.2021 ; godz. 12.00 - 16.00) oraz pierwszy tydzień po feriach (18.01.2021; godz. 16.00- 19.30). 

Przed warsztatami trzeba zapisać się w linku poniżej: 

Warsztaty-webnaria dla nauczycieli konkursu filmowego

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w konkursie Zrób-My Nasz-Film mogą skorzystać z warsztatów online. Możemy oczywiście wybrać odpowiadający nam termin z widocznych w ofercie po wejściu do linku zapisów, ponieważ jednorazowy udział może być wystarczający (nawet gdy zapiszemy się na całość).

Tym razem także lub jeszcze bardziej lokalny charakter i... koncentrować się powinien na najbliższej okolicy i otoczeniu twórców filmów konkursowych. Zapraszamy uczniów, aby pokazali nam mniej lub bardziej znane - może jeszcze nieodkryte najpiękniejsze miejsca ...
i wszystko inne, z czego są dumni - także
w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały wiedzę o miejscu i czasie zdarzeń.

 Uczniowie  biorą udział  w konkursie  filmowym po to, aby się uczyć we współpracy (w dostępnych  i bezpiecznych warunkach), co jest najważniejszą częścią projektu. 

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie: 

1)dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz” 

2)dla szkół ponadpodstawowych „Obrazy, miejsca, powroty” - filmowy dokument czasów.

Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Zgłoszenie do konkursu musi być opatrzone podpisem Dyrektora Szkoły.  
Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony
https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy (Załącznik  nr 1)  -  wydrukować, wypełnić i zapisany cyfrowo np. zeskanowany przesłać emailem na adres  organizatora  zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl .  

Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez opiekuna grupy oraz Dyrektora  szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do  30 listopada 2020 roku najpierw w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie dokumentu) jako załącznik do listu na adres zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl. W temacie listu należy wpisać „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana Zrób-My Nasz-film „Historie zapisane w obrazie”, koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu tajemnic i wyprawom po swojej okolicy. Związane z tym formy i praktyki powinny zostać przedstawione
w sposób atrakcyjny wizualnie, zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie.

Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia  własnych opowieści, „filmowych portretów” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. 

Czas trwania filmów dokumentalnych i reportaży nie może przekraczać 5 -10 minut.

Jeśli kiedykolwiek myśleliście o tym, by nakręcić prawdziwy film, trafiliście w szczególne, dobre miejsce. Oko kamery, podobnie jak oko aparatu fotograficznego – widzi wszystko. Gdy chociaż raz marzyliście  o prawdziwym filmie, "z czołówką" na przodzie i końcowymi napisami, który zmieści w sobie w środku opowieść rodzącą się w Waszej wyobraźni... zgłoście się, spróbujcie zrealizować swoje marzenia                  

Przypominamy najważniejsze informacje:

By wziąć udział w konkursie należy do dnia 30 listopada 2020 r. dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej na udostępnionym przez Organizatora  adresie na portalu konkursowym zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl dostępnym na stronie http://zrobmynaszfilm.blogspot.com/   i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny w linku Regulamin konkursu IV edycja.


Czas trwania Konkursu
od  12 października 2020 roku do 
28 lutego 2021 

zgłoszenie szkoły do 30 listopada - pierwszy dokument
oddanie prac do 17.02.2021

natomiast zakończenie konkursu
koniec lutego 28.02.2021(ogłoszenie wyników).

Termin oddania prac zgodnie z ustaleniami zostanie przesunięty ostatecznie  do 17 lutego 2021 - także termin ogłoszenia wyników  zostanie przesunięty do końca lutego 2021
 
Oczywiście, wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i czekamy na Wasze prace, które można nadsyłać wcześniej (nie tylko w ostatnie dni terminu oddania) 
 
Pozdrawiamy i trzymamy kciuki!
Prace możemy przesyłać pocztą lub oddawać w sekretariacie OEIiZK w Warszawie,
przy ul. Raszyńskiej 8/10

W przypadku dodatkowych pytań można także kontaktować się pod adresem organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.plizabela.rudnicka@oeiizk.waw.pl

Formularz potrzebny przy zgłoszeniu szkoły do konkursu do pobrania w załączniku:

Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 1  (Word)


Plakat do pobrania

Przy oddawaniu pracy konkursowej pamiętajmy o załącznikach, widocznych poniżej potrzebnych przy  komplecie dokumentacji.

ZAŁĄCZNIKI - Do pracy konkursowej:Załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoły do konkursu (pierwszy dokument do 30 listopada 2020)
Przypomnienie

Krótkie impresje filmowe z poprzednich edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film 2018/2019

 

III edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film 2019/2020

Filmowe inicjatywy edukacyjne naszych Partnerów i Patronów 
dostępne są na  naszej stronie w zakładce 
  
https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/p/pomoce.html
Wszystkich nauczycieli zapraszam do zaglądania na zakładkę strony Info-Film wsparcie

 
FILMFORUM

POROZMAWIAJMY O DŹWIĘKU W FILMIE.
Panel dyskusyjny „Audiorefleksje filmowe”

zapisy na spotkanie  19 .12.2020
webinarium 

MŁODZIEŻOWE WARSZTATY REPORTAŻU
PATRONATY

Popularne posty z tego bloga

Konkurs Zrób-My Nasz-Film

III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Konferencja "Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury"