Posty

III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Obraz
III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”


Konferencja Podsumowanie  
III edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego - 
Warszawa, 25.02.2020Tegoroczna  już III edycja Konkursu kierowana była także do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Warszawy
i województwa mazowieckiego (bez ograniczeń wiekowych klas młodszych). 
Patronatem honorowym nad Konkursem, podobnie jak w latach ubiegłych objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zespoły uczniów zgłoszonych do Konkursu pracowały nad swoimi projektami od 15 października 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku. Ze zgłoszonych 36 zespołów do finału dotarło 19 grup ze swoimi filmami. Spotkanie podsumowujące Konkurs –  to  spotkanie nauczycieli wraz z uczniami, rodziców i opiekunów, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych tworzeniem filmowych opowieści. Tym raze…