Posty

III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Obraz
III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno wydarzenia pochodzące ze środowiska lokalnego, dotykać prywatnych przeżyć w kontekście miejsc, których dotyczą  ─ opowiedziane za zgodą ich bohaterów.
Obrazy wybranych miejsc, znanych społeczności, historii i obecnych losów obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych,  opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU  Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów:
- dla uczniów szkół podstawowych, pod hasłem „O czym szumią mazowieckie drzewa-filmopowieści" - dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podhasłem „Nieznane ścieżki pamięci- mówiszTy ”

Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bli…

Archiwum Konkursu

Obraz
Konkurs filmowy Zrób-My Nasz-Film pod hasłem „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”
II Edycja 


Ze względu na liczne prośby uczestników konkursu termin nadsyłania prac do Konkursu Filmowego został przesunięty do - 20 marca 2019 r.

ze względu na przeniesienie terminu nadsyłania prac konkursowych  nastąpiła zmiana daty ogłoszenia wyników konkursu. Termin ogłoszenia wyników Konkursu Filmowego został przesunięty do 1 kwietnia 2019 
  Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym uczniów szkół podstawowych
(także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 Przypomnienie:  zasady  udziału są dostępne w oddzielnej zakładce  oraz w regulaminie. W przypadku wątpliwości,  pytania można kierować na podane poniżej adresy.  
     Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu b…