LAUREACIKONKURS - KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Mamy za sobą II edycję konkursu filmowego Zrób-My Nasz-Film HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE pod tegorocznym hasłem „100 lat niepodległej Polski”, który trwał od 11 listopada 2018 roku do 20 marca 2019. 

W trakcie realizacji  filmów, powstających w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w najbliższym otoczeniu  powstawały  ciekawe historie  zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd większości  problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca.
Tegoroczny Konkurs, II Edycja Zrób-My Nasz-Film HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE pod hasłem „100 lat niepodległej Polski”, dobiegł końca. Spotkanie wszystkich uczestników Konkursu – nauczycieli wraz z uczniami, rodziców, zainteresowanych tworzeniem filmowych opowieści – stanowiło istotny element podsumowania Konkursu. Miało to miejsce podczas konferencji zorganizowanej 11 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury KADR na Mokotowie. Propozycja udziału kierowana była do uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i szkół ponadpodstawowych Warszawy i województwa mazowieckiego.


Serdecznie dziękujemy za wszystkie prace, każda z nich ma niezwykłą wartość. 
Szczególnie cenne jest to, jak rodziły się i powstawały osobliwe historie. Zarówno te, zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, poruszające nieznane dotąd problemy, losy ludzkie, jak i odczytywane na nowo historie życia, zdarzeń i miejsc.
Pani Anna Michalak–Pawłowska, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, wprowadziła uczestników konkursu w temat tworzenia filmu, radości i wartości jakie ze sobą niesie ta aktywność. Ukazała ten twórczy akt jako źródło zainteresowań oraz motywowała do kontynuacji i rozwoju pasji. Z kolei Dyrektor OEIiZK w Warszawie, dr Jan Aleksander Wierzbicki, przypomniał o pozytywnym wykorzystywaniu nowych technologii i mediów oraz zdobywanych umiejętności w ciekawy i mądry sposób, we wspólnym projekcie filmowym.


Podczas krótkiego spotkania mieliśmy okazję zobaczyć i wysłuchać przedstawicieli instytucji, które zapewniały wsparcie dla uczestników w zakresie edukacji medialnej i filmowej, zarówno podczas trwania konkursu filmowego, jak też po jego zakończeniu.

Wystąpienia prelegentów: Doroty Góreckiej z Fundacji Nowoczesna Polska, Joanny Kostany z Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Anny Sosnowskiej z Filmoteki Szkolnej – FINA oraz Izabeli Rudnickiej z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przedstawiły bogatą ofertę propozycji z zakresu edukacji medialnej dla uczniów, nauczycieli, rodziców.
Podsumowania Konkursu dokonała Grażyna Gregorczyk z OEIiZK, członek Jury Konkursu, która przedstawiła główne cele projektu filmowego, laureatów, zespoły pracujące nad filmami oraz interesujące uzasadnienie ocen prac konkursowych, wprowadzając słuchaczy do świata filmu od strony merytorycznych wartości, istotnych w filmowych opowieściach.

Podobnie jak w ubiegłym roku wartością szczególną tego projektu były niezwykłe spotkania:
- we wspólnym myśleniu o środowisku, w którym żyjemy, choć nie zawsze do końca znamy z naszych doświadczeń,
- w projektowaniu historii, przekazywanej treści i formy przekazu, wyborze środków artystycznych,  technicznej strony realizacji
- z ludźmi, którzy przybliżali nam najbardziej wartościową, ludzką stronę miejsc i zdarzeń, wspomnień i emocji zbliżających ludzi i tematy
- z nieprzewidzianymi trudnościami i pozytywnymi zdarzeniami, budującymi nasze przekonania, ze warto poznawać i pamiętać ludzi, którzy są blisko, bo dzięki temu jesteśmy razem istotną częścią tego miejsca
W konkursie uczestniczyło 37 szkół podstawowych i ponadpodstawowych  województwa mazowieckiego. Ze zgłoszonych i zrealizowanych prac, wybrano różnorodne obrazy najbliższych twórcom środowisk, nieznanych zdarzeń - obraz rzeczywistości zanurzonej w historii i przeobrażaniu się współczesnego świata.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasz Konkurs Partnerom, Patronom, Sponsorom oraz instytucjom zaangażowanym w jego organizację.

PATRONATY


Dziękujemy także wszystkim kolegom i koleżankom, którzy współpracowali z nami przy projekcie, ocenach i organizacji całości. 
Nasz tegoroczny konkurs dobiegł końca - ocena i króciutkie podsumowanie zamieściliśmy na Stronie głównej i w zakładce Laureaci.


Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do naszego konkursu, zarówno uczestników, którzy przesłali prace jak i tych, którzy są zainteresowanych tworzeniem filmu dokumentującego nasze „małe ojczyzny” – zachęcamy do wspólnego spotkania.

Zaprosiliśmy na Konferencję podsumowującą Konkurs Zrób-My Nasz-Film, która odbył się  poprzednim tygodniu –
11 kwietnia 2019 w Domu Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32, od godz. 12.00 (sala widowiskowa)


Zapraszamy serdecznieWszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeczytania podsumowania  prac konkursowych  2017-2018 

Nasz konkurs filmowy Zrób-My Nasz-Film pod hasłem „Historie zapisane w obrazie” dobiegł końca - ocena i króciutkie podsumowanie zgodnie z poprzednia informacją zamieszczamy na Stronie głównej i w zakładce Laureaci.
Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

Konkurs obejmował dwie kategorie filmów, tworzonych przez uczniów:
  1. szkół podstawowych, pod hasłem „Opowiedz to sam”,
  2. szkół ponadpodstawowych, pod hasłem „Historie dalekie i bliskie”.
W trakcie realizacji  filmów, powstających w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się
w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie   powstawały  ciekawe historie  zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd innym  problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca. Tworzenie filmu zmotywowało młodych twórców do poszukiwań, włączenia kreatywności i wrażliwości na owe losy i historie, miejsca, których kolejne przeobrażenia nie podpowiadały jednoznacznie, jaki był początek tych historii. Dzięki temu zauważyli, na ile obecny obraz otaczającej nas rzeczywistości, odbiega od poprzedniego, z czasem zacierany przez zmiany cywilizacyjne,  ulegając zapomnieniu.

Cele Konkursu, to m.in.:
  1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu, który przedstawia ciekawe historie związane z ludźmi, miejscami w których żyją, wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku lokalnym, bliskim szkole.
  2. Rozwinięcie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych.
  3. Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej i własnej interpretacji poznanej historii. 
  4. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0, etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej.

Wartością szczególną tego projektu były niezwykłe spotkania:
- we wspólnym myśleniu o środowisku, w którym żyjemy, choć nie zawsze do końca znamy z naszych doświadczeń,
- w projektowaniu historii, przekazywanej treści i formy przekazu, wyborze środków artystycznych,  technicznej strony realizacji
- z ludźmi, którzy przybliżali nam najbardziej wartościową, ludzką stronę miejsc i zdarzeń, wspomnień i emocji zbliżających ludzi i tematy
- z nieprzewidzianymi trudnościami i pozytywnymi zdarzeniami, budującymi nasze przekonania, ze warto poznawać i pamiętać ludzi,
którzy są blisko, bo dzięki temu jesteśmy razem istotną częścią tego miejsca
- w historiach otwierających nasze „małe ojczyzny”  na świat - źródło historii  miejsc i regionu

Mamy nadzieję, że dzięki propozycji udziału w Konkursie, zachęciliśmy młodych ludzi do aktywizacji twórczego myślenia i kreatywnych działań, rozwijających pasje i umiejętności tworzenia historii wartej poznania, poprzez autorskie opowieści filmowe 

Organizatorzy KonkursuZapraszamy do  linku:
Protokół podsumowania Konkursu Zrób-My Nasz-Film
pod hasłem „Historie zapisane w obrazie”„Kreatywność wymaga odwagi”  -
Henri Matisse

Podsumowanie konkursu 

Podsumowanie konkursu filmowego Zrób-My Nasz-Film,' pod hasłem "Historie zapisane w obrazie" odbyło się na zakończenie konferencji  Edukacja medialna w palcówkach oświaty i kultury - "O mediach z pomocą mediów" - 15 marca 2018. Konkurs, którego najlepsze prace zostały nagrodzone statuetkami za kolejne miejsca oraz nagrodami rzeczowymi przekazanymi przez Patronów i Sponsorów Konkursu - wskazał  ciekawe  tematy, które można kontynuować, także potrzeby wspierania uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji medialnej oraz dbałości o zachowanie zasad prawa autorskiego przy wykorzystaniu utworów innych twórców.

Wśród zgłoszonych prac najlepsze okazały się  filmy:
w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe -  „HISTORIE DALEKIE I BLISKIE”
pierwsze miejsce  zdobył 
film „Adam”, zrealizowany przez uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
w kategorii Szkoły Podstawowe - „OPOWIEDZ TO SAM” 
pierwsze miejsce zdobył film  „Ballada o mojej ulicy”, wykonanej przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73, im. Stefana Batorego w Warszawie. Kilka ujęć z wręczenia nagródKategoria Szkoły Ponadpodstawowe
„HISTORIE DALEKIE I BLISKIE” 


I miejsce film „Adam” - 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku MazowieckiII miejsce  - "Rurki z Wiatraka" CXIX Liceum Ogólnokształcące
im. Jacka Kuronia w Warszawie

III miejsce - "Sybiracy" Gimnazjum nr 144
im. Szarych Szeregów w Warszawie


Wyróżnienie  -„Warszawa – miasto, które znam”
CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w  Warszawie

Kategoria Szkoły Podstawowe
„OPOWIEDZ TO SAM” 

I miejsce - „Ballada o mojej ulicy”
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie 


                                 II miejsce -„Zabytki Ząbek”                          
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach


III miejsce -„Wieża ciśnień”
Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie
      


Pragniemy szczególnie podziękować wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom organizacjom naszym Patronom  - Honorowym, Merytorycznym i Medialnym oraz Sponsorom za szczególne wsparcie podczas trwania Konkursu Filmowego Zrób-My Nasz-Filmoraz jego podsumowanie  podczas konferencji.Popularne posty z tego bloga

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Archiwum Konkursu