Posty

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Obraz
II edycja Konkursu 
zapraszamy 
Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”
pod hasłem "100 lat niepodległej Polski"

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film, pod hasłem „100 lat niepodległej Polski” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.
Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska lokalnego, również historie prywatne opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc, znanych społeczności lub historii obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych,  opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą. Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionu. Ciekawe historie  zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd innym  problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca.


Cele Konkursu, to m.in.: Wyłonienie najb…

Konferencja "Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury"

Obraz
Pod hasłem "O mediach - z pomocą mediów"  Zapraszamy do udziału w konferencji - nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury  "O mediach z pomocą mediów"
-15.03.2018,  OEIiZK w Warszawie 


     Media mają ogromny wpływ na nasze postawy wobec zmiennego świata i rozumienie  funkcjonowania współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Miejsce filmu w edukacji medialnej widziane jest tu w szerszym kontekście. Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji. Nowe obszary, przestrzeń jej oddziaływania (akcje, projekty, konkursy) w kontekście edukacji medialnej - są tu punktem odniesienia do codziennych praktyk nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów i ekspertów, aby wspierać praktyczne realizacje w szkole i poza szkołą. Programy istotne dla rozwoju ucznia, pomocne w pr…

O mediach z pomocą mediów - podsumowanie konferencji

Obraz
O mediach z pomocą mediów  - podsumowanie konferencji
 Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji. Był to temat konferencji pod hasłem „O mediach - z pomocą mediów”, która zawierała różne ujęcia zagadnień dotyczących spojrzenia na stare i nowe media oraz nowe technologie jako narzędzia, wspomagające nas w uczeniu się  i kształtowaniu obrazu otaczającej nas rzeczywistości. Wystąpienia zaproponowane na konferencji zgodne były z zapotrzebowaniami jakie zgłaszali nauczyciele podczas szkoleń i spotkań dotyczących wykorzystywania mediów.  Wśród poruszanych tematów  ważne były m.in. wystąpienia przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń praktycznie pracujących z mediami.


Koordynator warsztatów dla nauczycieli Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz Filmoteki Narodowej - Paulina Haratyk, w temacie „Jak i po co pracować z młodzieżą oraz filmem i nowymi  mediami?” — przedstawiła  eta…