Posty

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Obraz
II edycja Konkursu 
zapraszamy 
Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”
pod hasłem "100 lat niepodległej Polski"

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film, pod hasłem „100 lat niepodległej Polski” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.
Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska lokalnego, również historie prywatne ─opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc, znanych społeczności lub historii obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych,  opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą. Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionu. Ciekawe historie  zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd innym  problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca.


Cele Konkursu, to m.in.: Wyłonienie najb…

Konferencja "Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury"

Obraz
Pod hasłem "O mediach - z pomocą mediów"  Zapraszamy do udziału w konferencji - nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury  "O mediach z pomocą mediów"
-15.03.2018,  OEIiZK w Warszawie 


     Media mają ogromny wpływ na nasze postawy wobec zmiennego świata i rozumienie  funkcjonowania współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Miejsce filmu w edukacji medialnej widziane jest tu w szerszym kontekście. Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji. Nowe obszary, przestrzeń jej oddziaływania (akcje, projekty, konkursy) w kontekście edukacji medialnej - są tu punktem odniesienia do codziennych praktyk nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów i ekspertów, aby wspierać praktyczne realizacje w szkole i poza szkołą. Programy istotne dla rozwoju ucznia, pomocne w pr…

O mediach z pomocą mediów - podsumowanie konferencji

Obraz
O mediach z pomocą mediów  - podsumowanie konferencji
 Nowe media i ich źródła, to budowanie modelu edukacyjnego zgodnie z kierunkami rozwoju kolejnych etapów samych mediów i nowych trendów współczesnej  edukacji. Był to temat konferencji pod hasłem „O mediach - z pomocą mediów”, która zawierała różne ujęcia zagadnień dotyczących spojrzenia na stare i nowe media oraz nowe technologie jako narzędzia, wspomagające nas w uczeniu się  i kształtowaniu obrazu otaczającej nas rzeczywistości. Wystąpienia zaproponowane na konferencji zgodne były z zapotrzebowaniami jakie zgłaszali nauczyciele podczas szkoleń i spotkań dotyczących wykorzystywania mediów.  Wśród poruszanych tematów  ważne były m.in. wystąpienia przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń praktycznie pracujących z mediami.


Koordynator warsztatów dla nauczycieli Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz Filmoteki Narodowej - Paulina Haratyk, w temacie „Jak i po co pracować z młodzieżą oraz filmem i nowymi  mediami?” — przedstawiła  eta…