Posty

Obraz
Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film pod hasłem „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

UWAGA:KONKURS FILMOWY  – Zgłoszenie! Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu został przesunięty 
  do  21 grudnia 2017 roku.  Oczywiście,  liczy się data stempla pocztowego.

   Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół)
i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

     Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl 

     Uwaga: 
     Warsztaty Filmowe dla nauczycieli już w ferie - liczy się kolejność zgłoszeńzapraszamy chętnych  na stronę Nowych Horyzontów Edukacji Filmow…