IV Edycja Konkursu Zrób-my Nasz-Film "Historie zapisane w obrazie" 2020 -2021


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych filmem i jego tworzeniem...

do IV edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. 

Tym razem także lub jeszcze bardziej lokalny charakter i... koncentrować się powinien na najbliższej okolicy i otoczeniu twórców filmów konkursowych. Zapraszamy uczniów, aby pokazali nam mniej lub bardziej znane - może jeszcze nieodkryte najpiękniejsze miejsca ...
i wszystko inne, z czego są dumni - także
w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób 
z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały wiedzę o miejscu
i czasie zdarzeń.

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie: 

1)dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz” 

2)dla szkół ponadpodstawowych „Obrazy, miejsca, powroty” - filmowy dokument czasów.

Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Zgłoszenie do konkursu musi być opatrzone podpisem Dyrektora Szkoły.  
Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony
https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy (Załącznik  nr 1)  -  wydrukować, wypełnić i zapisany cyfrowo np. zeskanowany przesłać emailem na adres  organizatora  zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl .  

Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez opiekuna grupy oraz Dyrektora  szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do  30 listopada 2020 roku najpierw w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie dokumentu) jako załącznik do listu na adres zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl. W temacie listu należy wpisać „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana Zrób-My Nasz-film „Historie zapisane w obrazie”, koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu tajemnic i wyprawom po swojej okolicy. Związane z tym formy i praktyki powinny zostać przedstawione
w sposób atrakcyjny wizualnie, zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie.

Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia  własnych opowieści, „filmowych portretów” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. 

Czas trwania filmów dokumentalnych i reportaży nie może przekraczać 5 -10 minut.

Jeśli kiedykolwiek myśleliście o tym, by nakręcić prawdziwy film, trafiliście w szczególne, dobre miejsce. Oko kamery, podobnie jak oko aparatu fotograficznego – widzi wszystko. Gdy chociaż raz marzyliście  o prawdziwym filmie, "z czołówką" na przodzie i końcowymi napisami, który zmieści w sobie w środku opowieść rodzącą się w Waszej wyobraźni... zgłoście się, spróbujcie zrealizować swoje marzenia                  

Przypominamy najważniejsze informacje:

By wziąć udział w konkursie należy do dnia 30 listopada 2020 r. dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej na udostępnionym przez Organizatora  adresie na portalu konkursowym zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl dostępnym na stronie http://zrobmynaszfilm.blogspot.com/   i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny w linku Regulamin konkursu IV edycja.


Czas trwania Konkursu
od  12 października 2020 roku do 
22 lutego 2021 

 Zgłoszenie szkoły do 30 listopada - oddanie prac do 10.02.2021 natomiast zakończenie konkursu 22 lutego 2021(ogłoszenie wyników).


W przypadku dodatkowych pytań można także kontaktować się pod adresem organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.plizabela.rudnicka@oeiizk.waw.pl

Formularz potrzebny przy zgłoszeniu szkoły do konkursu do pobrania w załączniku:

Załącznik nr 1


Plakat do pobrania

ZAŁĄCZNIKI - Do pracy konkursowej:Załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoły do konkursu (pierwszy dokument do 30 listopada 2020)
Przypomnienie

Krótkie impresje filmowe z poprzednich edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film

III  edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film 2019/2020

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film 2018/2019Filmowe inicjatywy edukacyjne naszych Partnerów i Patronów 
dostępne są na  naszej stronie w zakładce 
  
https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/p/pomoce.html
Wszystkich nauczycieli zapraszam do zaglądania na zakładkę strony Info-Film wsparcie

PATRONATY
Popularne posty z tego bloga

III Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Archiwum Konkursu