Archiwum Konkursu

 Konkurs filmowy Zrób-My Nasz-Film pod hasłem „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”


     2.03.2018
   Nasz konkurs filmowy Zrób-My Nasz-Film pod hasłem „Historie zapisane w obrazie” dobiegł końca - ocena i króciutkie podsumowanie zgodnie z poprzednią informacją zamieszczamy na Stronie głównej i w zakładce Laureaci.
Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

Konkurs obejmował dwie kategorie filmów, tworzonych przez uczniów:
 1. szkół podstawowych, pod hasłem „Opowiedz to sam”,
 2. szkół ponadpodstawowych, pod hasłem „Historie dalekie i bliskie”.
W trakcie realizacji  filmów, powstających w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się
w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie 
  powstawały  ciekawe historie  zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd innym  problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca. Tworzenie filmu zmotywowało młodych twórców do poszukiwań, włączenia kreatywności i wrażliwości na owe losy i historie,miejsca, których kolejne przeobrażenia nie podpowiadały jednoznacznie, jaki był początek tych historii. Dzięki temu zauważyli na ile obecny obraz otaczającej nas rzeczywistości, odbiega od poprzedniego, z czasem zacierany przez zmiany cywilizacyjne,  ulegając zapomnieniu.

Cele Konkursu, to m.in.:
 1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu, który przedstawia ciekawe historie związane z ludźmi, miejscami w których żyją, wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku lokalnym, bliskim szkole.
 2. Rozwinięcie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych.
 3. Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej i własnej interpretacji poznanej historii. 
 4. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0, etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej.

Wartością szczególną tego projektu były niezwykłe spotkania:
- we wspólnym myśleniu o środowisku, w którym żyjemy, choć nie zawsze do końca znamy z naszych doświadczeń,
- w projektowaniu historii, przekazywanej treści i formy przekazu, wyborze środków artystycznych,  technicznej strony realizacji
- z ludźmi, którzy przybliżali nam najbardziej wartościową, ludzką stronę miejsc i zdarzeń, wspomnień i emocji zbliżających ludzi i tematy
- z nieprzewidzianymi trudnościami i pozytywnymi zdarzeniami, budującymi nasze przekonania, ze warto poznawać i pamiętać ludzi,
 którzy są blisko, bo dzięki temu jesteśmy razem istotną częścią tego miejsca
- w historiach otwierających nasze „małe ojczyzny”  na świat - źródło historii małych środowisk, miast i regionu

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi zaproszenia do udziału w konkursie, zachęciliśmy młodych ludzi do aktywizacji twórczego myślenia i kreatywnych działań, rozwijających pasje i umiejętności tworzenia historii wartej poznania, poprzez autorskie opowieści filmowe 

Organizatorzy Konkursu

Zapraszamy do  linku:
Protokół podsumowania Konkursu Zrób-My Nasz-Film 
pod hasłem „Historie zapisane w obrazie”

                                                                „Kreatywność wymaga odwagi”  Henri Matisse                                                                                            

          
28.02.2018

UWAGA: 
    W związku  z przesunięciem terminu dostarczania prac konkursowych - informacja o wynikach konkursu zostanie przesunięta z 28.02.2018 do 2 marca 2018.  Ogłoszenie laureatów konkursu zostanie zamieszczone na Stronie  głównej Zrób-My Nasz-Film oraz w zakładce Laureaci w piątek  -  2 marca 2018,  po godz. 16.00
   
Organizatorzy Konkursu

Ze względu na liczne prośby uczestników konkursu termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do 15.02.2018 liczy się data stempla pocztowego (nadania wysyłki). Przypomnienie opisu filmu jest dostępne w zakładce  Info-film wsparcie wraz z innymi pomocami i materiałami. 
     Zapraszamy i życzymy powodzenia w realizacji


    KONKURS FILMOWY – Zgłoszenie! Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu został przesunięty do  21 grudnia 2017 r. 
  Oczywiście,  liczy się data stempla pocztowego.

  Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół)
i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. 
Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

     Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/
     Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl 
    
   Stowarzyszenie Nowe Horyzonty razem z WCIES i Muzeum Pragi zaprasza wszystkich warszawskich nauczycieli wszystkich poziomów edukacji na ekspresowe warsztaty z podstaw filmowania 15-19.01.2018, godz. 9:30-17:30 (ferie zimowe), łącznie 40 godzin zajęć
     Warsztaty Filmowe dla nauczycieli już w ferie - liczy się kolejność zgłoszeń zapraszamy chętnych  na stronę Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej: www.nowehoryzonty.pl, a następnie (ale nie później niż do 31 grudnia) należy wypełnić FORMULARZ INTERNETOWY. Dokładne informacje zamieszczone są poniżej. 
     
    
    Przypominamy: 
     Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony zrobmynaszfilm.blogspot.com formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnić go i wydrukować.
     Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2017 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

     Konkurs będzie odbywać się w terminie od 24 października 2017 roku (ogłoszenie) do 9 lutego 2018 roku (dostarczenie prac).
  W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę.
  
    ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
   Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów, dla uczniów:
 1.        szkół podstawowych, pod hasłem „Opowiedz to sam”
 2.        szkół ponadpodstawowych, pod hasłem „Historie dalekie i bliskie” 
      Z natury rzeczy, nasze środowisko to miejsce szczególne,   przestrzeń zakorzenienia w określonej tradycji, związana z   dzieciństwem
i rodzinnymi dziejami, zapamiętana w różnych obrazach i   dialogach. Coraz bardziej potrzebujemy korzeni   kulturowych, etnicznych, religijnych itp. Szukamy swoich   miejsc, w których czujemy się dobrze i z którymi jesteśmy   silnie związani.

    
     Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w   oparciu  o znane i nieznanie historie związane z lokalnymi   miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim   szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie  małe ojczyzny   to źródło naszych historii.
    
    Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być   zarówno historie pochodzące ze środowiska, jak też   prywatne  opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historii obiektów oraz zdarzeń z przeszłości  opowiedziane przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

     Szczegóły dotyczące Konkursu zostały zapisane w Regulaminie, dostępnym na stronie:  https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/p/regulamin.html


Kolejna edycja bezpłatnych warsztatów filmowych 
w Warszawskiej Szkole Filmowej


Zasady, terminy ... więcej informacji  
Informacje i formularz zapisów
  Warsztaty Filmowe dla nauczycieli 
     Stowarzyszenie Nowe Horyzonty razem z WCIES i Muzeum Pragi zaprasza wszystkich warszawskich nauczycieli wszystkich poziomów edukacji na ekspresowe warsztaty z podstaw filmowania. Podczas 5-dniowego kursu w styczniu 2018 uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia filmów pod okiem ekspertów dokumentalistów Mateja Bobrika i Pawła Ziemilskiego. Dzięki finansowaniu WCIES warsztaty są bezpłatne. W rekrutacji na warsztaty bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.
     
     Warsztaty obejmować będą wszystkie etapy tworzenia filmów: poszukiwanie jego tematu i bohatera, pisanie scenariusza, tworzenie dokumentacji oraz zdjęć, jak również montaż (uczestnicy będą pracować na profesjonalnym programie do montażu Adobe Premiere Pro).
      Skupimy się na praktyce – każdy z tych elementów będziemy przekazywać podczas praktycznych ćwiczeń filmowych, a ostatecznym sprawdzianem zdobytych umiejętności będzie praca nad etiudą końcową. Warsztaty zakończą się uroczystym pokazem filmów zrealizowanych podczas kursu.
    Zajęcia poprowadzą czynni filmowcy i doświadczeni edukatorzy Akademii Nowe Horyzonty – Paweł Ziemilski Matej Bobrik.


Kiedy? 15-19.01.2018, godz. 9:30-17:30 (ferie zimowe), łącznie 40 godzin zajęć
Gdzie? Muzeum Pragi – Oddział Muzeum Warszawy, ul. Targowa 50/52
Dla kogo? Zapraszamy warszawskich nauczycieli, udział w warsztacie jest BEZPŁATNY.
By wziąć w nich udział należy najpierw zarejestrować się na stronie www.nowehoryzonty.pl, a następnie (ale nie później niż do 31 grudnia) wypełnić FORMULARZ INTERNETOWY.
Potwierdzeniem przyjęcia formularza będzie mail zwrotny, który otrzyma każdy zgłaszający się. W mailu będziemy prosić o krótkie opisanie swoich zainteresowań i doświadczeń w zakresie filmu, czego w szczególności zgłaszający chcieliby nauczyć się podczas warsztatów filmowych, jak również w jaki sposób pracują obecnie z uczniami i jak chcieliby wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Wiadomość z odpowiedziami prosimy przesyłać na adres paulina@nowehoryzonty.pl.
W ciągu 7 dni od jej otrzymania, ale nie później niż do 3 stycznia, wyślemy potwierdzenie zakwalifikowania na warsztaty.
W rekrutacji na warsztaty bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Pytania i uwagi dotyczące warsztatów filmowych prosimy kierować na adres: paulina@nowehoryzonty.pl.
Regulamin na www.nhef.pl

Źródło: Nowe Horyzonty Edukacji FilmowejOpieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2017 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.
 • W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu przesyłki do Organizatora.
 • Zgłoszenie Szkoły na Konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu.

Terminarz konkursu:
 • Czas trwania konkursu od 24 października 2017 roku (ogłoszenie) do 9 lutego 2018 roku (dostarczenie prac) 
 • Zgłoszenie udziału w konkursie - formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2017 roku na adres Organizatora 


 • Ogłoszenie wyników - 28 lutego 2018 roku, na stronie internetowej KonkursuARCHIWUM POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim i ma charakter zespołowy.
 2. W tworzenie pracy konkursowej, oprócz uczniów, mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele, instruktorzy lub rodzice uczniów.
 3. Grupa uczniów wykonujących film musi posiadać opiekuna oficjalnie zgłoszonego przez szkołę.
 4. Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Zgłoszenie do konkursu musi być opatrzone podpisem Dyrektora szkoły. 

Przydatne załączniki dokumentów do pobrania dla zgłoszeń:

PATRONATY

Popularne posty z tego bloga

II Edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”